Introduktion

Hur fungerar Prisma VG?

Det finns två huvuddelar i Prisma VG: objekt och berättelser. Tillsammans används dessa för att skapa engagerande och intressanta berättelser om industrihistorien i Västra Götaland.