Publiceringskontroll

Sista steget i arbetet med en ny berättelse i Prisma VG är att göra den offentlig, dvs synlig för en ”vanlig” besökare på Prisma VG.
Denna process har hittills krävt att man kontaktar en administratör via e-post eller telefon för att få sin berättelse offentliggjord.

• • •

Koppla externa videoklipp till ditt objekt

Istället för att ladda upp ditt videoklipp i Prisma VG kan du länka in ett redan befintligt videoklipp från en videotjänst.
I dagsläget stödjer Prisma VG två av de populäraste tjänsterna; YouTube och Vimeo.

• • •